Gujarati Good Night by Swati Joshi

Try shunning, it definitely works better.. 😅
-
-
-
સારાંશ - જુઠ્ઠા લોકો સાથે દલીલ કરવાનું એ શાંતિ સ્થાપવા માટે યુદ્ધ કરવા જેવું છે.. સાવ ન

read more

View More   Gujarati Good Night | Gujarati Stories