Gujarati Good Morning by Swati Joshi : 111590524

I do it.. do you? 😊😇
-
-
-
સારાંશ - કોઈક એવું કામ કરી શકીએ જેને લીધે આ પૃથ્વી પર આપણા પણ અસ્તિત્વની નોંધ લેવાય તેવી તક આપવ

read more

View More   Gujarati Good Morning | Gujarati Stories