Free Marathi Romance Quotes by Utkarsh Duryodhan | 111709396

ते प्रेम चांदण्याहुनही प्रखर,
समुद्राहुनही खोल,सुर्याहूनही तेज...
पण ज्याप्रमाणे काळ्या ढगातील वीज कडाडून क्

read more

View More   Marathi Romance | Marathi Stories