Gujarati Poem by Dewansh Chauhan

અમદાવાદ એકધર્યો વરસાદ માંગે છે. મુશળધાર નહીં હોય તો ચાલશે પણ પછી સાવ છાંટા પણ નહીં ફાવે.

Editing done by @graphic_house29

જો તમ

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories