Free Gujarati Quotes Quotes by Gor Dimpal Manish | 111758173

હા અને ના વચ્ચે ફરફર થતાં હોઠ પર,
પ્રેમ શબ્દ નુ વિલય થઈ જાય ત્યારે,
આપણું સઘળું ગુમાવી દીધા નું ભય
કાયમ દિલમાં

read more
Shefali 2 month ago

Nicely panned ✍🏼

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories