Free Gujarati Good Morning Quotes by Kalpesh Patel | 111756103

ઘડિયાળની ચાવી ફેરવવાથી તો માત્ર
સાચો સમય મેળવી શકાય છે,
સારો સમય મેળવવા માટે તો એ
ઘડિયાળની સાથે ચાલવું પડે !!

read more

View More   Gujarati Good Morning | Gujarati Stories