Free Marathi Quotes Quotes by Hari Alhat | 111736676

कुणाच्या सांगण्यावरुन आपल्या
मनात एखाद्या व्यक्तीबाबत
चांगले वा वाईट मत बनवण्यापेक्षा,
आपण स्वतः चार पा

read more

View More   Marathi Quotes | Marathi Stories