Free Marathi Thought Quotes by Chandrakant Pawar | 111736595

जोपर्यंत मानवी इच्छा श्रम करण्याची आहे तोपर्यंत श्रम या जगात अमर राहतील.

-Chandrakant Pawar

View More   Marathi Thought | Marathi Stories