Free Marathi Jokes Quotes by Chandrakant Pawar | 111736532

ठाम मत असण्या इतका कुणी एवढा मोठा नाही.
मतं पटत नसतील तर लादण्याइतका एवढा
कोणी लहान नाही.

-Chandrakant Pawar

View More   Marathi Jokes | Marathi Stories