Free Marathi Dance Quotes by Chandrakant Pawar | 111736527

घरात शिरताना प्रथम
घराची पायरी लागते.
घराची सुरुवात इथून
होते असं शिकवते.

-Chandrakant Pawar

View More   Marathi Dance | Marathi Stories