Free Marathi Hiku Quotes by Chandrakant Pawar | 111736487

तुझ्याकडे येताना चारोळी आणि कवितांची वही हरवली.
मन हळूच म्हणालं... बरं झालं कोणीतरी जिरवली.

-Chandrakant Pawar

View More   Marathi Hiku | Marathi Stories