Free Marathi Hiku Quotes by Chandrakant Pawar | 111736482

पिल्लं चिवचिवायला लागल्यावर एक चिमणी भुरकन बाहेर पडली .
कुठेच चोचभर मिळाले नाही तेव्हा धाडसाने वाण्याच्या दुक

read more

View More   Marathi Hiku | Marathi Stories