Free Marathi Romance Quotes by पूर्णा गंधर्व | 111731819

सावध व्हा ,ज्या गुन्हयातून आरोपीची कधीच निर्दोष मुक्तता होत नाही ,तो म्हणजे प्रेमाचा गुन्हा.
read more

View More   Marathi Romance | Marathi Stories