Free Marathi Thought Quotes by Maroti Donge | 111731593

जीवनात आपल्या सोबतीला कुणीही नसताना आपण स्वतःला एकटे समजतो. पण आपण एकटे नसतोच, कारण आपले हृदय आणि मन आपल्या सोबतील

read more

View More   Marathi Thought | Marathi Stories