Free Gujarati Thought Quotes by Hiren K Chudasama | 111725703

તું આનંદમાં છોને, તું સુખી તો છોને, તું ખુશ તો છોને, હવે મજામાં છોને. તમારા જીવનમાં કંઈક દુઃખ પડે તો કહેજો. દુઃખને હું

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories