Free Marathi Jokes Quotes by Archana Rahul Mate Patil | 111725673

कधीकधी ना असा स्वतःचा राग येतो,.🙄🙄😠😠
असं वाटतं काय करावं आणि काय करु नये,🧐🥺🥺
असा विचार करता करता मी काहीच करत

read more

View More   Marathi Jokes | Marathi Stories