Gujarati Thought by Hiren K Chudasama

મારો સમય ખૂબ જ કીમતી છે. કિંમત હું મારા સમયની કરીશને, તો જ લોકો યોગ્ય સમય આવે મારી કિંમત કરશે.

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories