Free Gujarati Blog Quotes by Meera Soneji | 111719760

અમુક વ્યક્તિ આપણા જીવનમાં અરીસો બનીને આવે છે,
આપણને ખુદની જાત સાથે મુલાકાત કરાવી જાય છે..

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories