Free Marathi Story Quotes by Vidya Aher | 111716437

तुझ्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षण
आज असेल सजलेला प्रेमाची गुंफण संगतीला अन नात्यांनी नव्याने नटलेला वाढदिवसाच्

read more

View More   Marathi Story | Marathi Stories