Free Gujarati Quotes Quotes by Nilesh Chavda | 111706458

*શબ્દોને કયાં સાંજ પડે છે ?
*ઉપાડો કલમ તો અડધી*
*રાતે પણ સવાર પડે છે ...*
GOOD MORNING

-Nilesh Chavda

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories