Free Marathi Romance Quotes by Utkarsh Duryodhan | 111705316

जसे माझ्या मनी फक्त विचार तुझा,
तसेच, तुझ्या हृदयी, माझ्याबद्दलची काळजी
असावी हीच अपेक्षा!
-उत्कर्ष©

(Image cr

read more

View More   Marathi Romance | Marathi Stories