Free Gujarati Motivational Quotes by Nilesh Chavda | 111704707

આથમતી સાંજ લઈ લખવાને બેઠો છું
છેલ્લો કાગળ તને આજે

પહેલો અક્ષર હજી માંડું ત્યાં આંગળીએ
ધ્રુજારી ધ્રુજારી

read more

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories