Gujarati Blog by Jayrajsinh Chavda

"એક મહત્વની સમજવા જેવી વાત"

"કોરોના"તો કે છે,તેનાથી લોકો તો કે મરે છે,આ મૃત્યુ જોઈને તો કે લોકો ડરે છે.યાર સમજાતું

read more
Geeta Chavda 2 month ago

Hu aa rite j Rehti hati chata mane corona aayvo...

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories