Free Gujarati Poem Quotes by Rinku Panchal | 111698065

જીંદગી સામેથી આવીને મળી ગઈ
આપણી વચ્ચેથી દુનિયા નીકળી ગઈ

દ્રશ્ય સુકાતા ગયા તો એમ લાગ્યું
એક નદી આંખોમાં થ

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories