Marathi Sorry by Utkarsh Duryodhan

वेळ माणसाला वेळोवेळी धडा शिकवीत असतो,
पण तरीही माणूस त्या धड्यातून काहीही शिकत नाही,
बघा ना, एकीकडे माणूस प्रा

read more

View More   Marathi Sorry | Marathi Stories