Free Gujarati Poem Quotes by Rinku Panchal | 111696173

◾ટપ ટપોટપ લાશ ખરે છે

ડાળ ખરે છે,પાન ખરે છે આખ્ખે આખ્ખું ઝાડ ખરે છે.
ટપ ટપોટપ લાશ ખરે છે, આ તે કેવો કાળ ફરે છે.
<

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories