Gujarati Blog by Anurag Basu

ફીકર નહીં , કીતને લોગ હમસે જલતે હૈ ...🙄.
ક્યોંકિ...🤨
હમ‌ સે પ્યાર કરને વાલે બહોત હૈ..😍

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories