Gujarati Hiku by Jay Modi

દોસ્ત તારા વગર રહી નથી શકતો એવું નથી અથવા તો તારા વગર હું જીવન માં આગળ વધી ન શકું એવું પણ નથી પરંતુ શું કરું હું એવા જ

read more

View More   Gujarati Hiku | Gujarati Stories