Gujarati Whatsapp-Status by Gor Dimpal Manish

#જિંદગી

જીવનરૂપી રંગમંચ પર
અનેક પાત્રો ભજવવાની
મજા એટલે જિંદગી..!

read more

View More   Gujarati Whatsapp-Status | Gujarati Stories