Free Marathi Quotes Quotes by शिवव्याख्याते सुहास पाटील | 111656676

दुःख माझे मी आता झाकून ठेवले ,
चेहऱ्यावर फसवे हास्य आणून ठेवले .

कवी:- सु .भा पाटील

View More   Marathi Quotes | Marathi Stories