Gujarati Quotes by Bharat

વાત વિરોધની હશે તો સાચી જ હશે,
ખોટાં તો લોકો વખાણ કરતા હોય છે.
ભરત*

-Bharat

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories