Free Gujarati Thought Quotes by Miss Prajapati | 111634078

"અરે ભરોસો તો જિંદગી અને મોત પણ નથી અને લોકો કહેશે કે તને મારા ઉપર વિશ્વાસ નથી"

-Miss Prajapati

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories