Gujarati Quotes by Krishnkant Unadkat

દરેક માણસ એવું કહીને કંઈ નથી કરતો કે હું આ તારા માટે કરું છું. સાચા સંબંધમાં કોઈ અણસાર ન આવે એવી રીતે ઘણું બધું થતું હ

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories