Gujarati Motivational by Khyati Soni ladu : 111601657

બની છું નિડર હું આજ...
શીખીને ભૂલો પરથી.

જીત્યો છે વિશ્વાસમેં...
આજ મારા ડર ઉપર.

જોઉં છું હું અક્ષ જ્યારે...

read more

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories