Gujarati Blog by Alpa Maniar

વર્ષો પહેલાં લખાએલી આ લાઇન આજે પણ કેટલી સત્ય છેને

,"હું કરુ હું કરુ એજ અજ્ઞાનતા
શકટ નો ભાર જેમ શ્ચાન તાણે.... "

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories