Marathi Good Night by Khushi Dhoke..️️️ : 111598794

मनातले शब्द कागदावर उतरायला लागले
कळत - नकळत मन खुलायला लागले...
कोण न जाणे का? मन स्वतःशीच बोलायला लागले
कधी न

read more

View More   Marathi Good Night | Marathi Stories