Gujarati Good Morning by Sachinam : 111596289

"સ્વયંને જેમાં સમાવી શકું એવી તકતી ક્યાં શોધું,
મારા વગર અધૂરી હોય એવી વ્યક્તિ ક્યાં શોધું !!
read more

Dr Hina Darji 1 month ago

બહુ દિલ થી

View More   Gujarati Good Morning | Gujarati Stories