Gujarati Thought by Ashwin Rathod : 111595364

કોઇ દિલ માં જખમ ના હોય એવું કોઈ દિલ નથી,

જેના દિલ માં દર્દ ના હોય એવું કોઈ વ્યક્તિ નથી,

દર્દ વિના કોઈ દિલ આપત

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories