Gujarati Blog by Ashwin Rathod : 111595339

હું સાંભળું છું વેદના આ જખ્મો ની, પીડા છે દિલમાં દર્દ ની, હોય તમે તો શું ના હોય તો પણ શું..એકલા જ વીત્યું છે જીવન, એકલા જ

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories