Free Gujarati Thought Quotes by આર્ષ | 111594324

પ્રેમ હોય કે ભરોસો, બંધ આંખે કરીને પછતાય પણ,
જ્યાં સુધી રહે, ત્યાં સુધી એહ્સાસ મીઠો જ કરાવે...

-અમલ

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories