Marathi Whatsapp-Status by Ajay Shelke : 111588130

जस श्वासाला गरज असते हवेची ना की ती दिसण्याची.
त्याच प्रमाणे प्रेमात दोघांना गरज असते एकमेकांच्या प्रेमाची.

read more

View More   Marathi Whatsapp-Status | Marathi Stories