Free Gujarati Thought Quotes by Ashish Parmar | 111587426

ઇચ્છાની અક્કડ પણ ગજબની હોય છે..

ત્યાંથી જ નિકળે જ્યાં રસ્તો નથી હોતો..!

-Ashish Parmar

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories