Gujarati Funny by तरङ्ग : 111584978

એક પશુને એવી ટેવ,
હરે, ફરે, ચરે, પણ
ન ખાય કદીય સેવ...
રખડે, ભટકે, ચહુઓર
પણ, ન કરે કદીયે શેવ!!
પૂજે વૃક્ષ, નદી ને સૂ

read more

View More   Gujarati Funny | Gujarati Stories