Free Gujarati Blog Quotes by Jesung Desai | 111583405

એવા 'ઈશ્વર-અલ્લાહ'ને ધીક્કાર છે, જેમને 'આરતી-અજાન' તો સંભળાય છે, પણ બળાત્કૃત બાળકીઓની ચીસો નથી સંભળાતી !

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories