Free Marathi Hiku Quotes by Sujata Bapat | 111579753

प्रवास हा अनंताचा
अनंताकडेच व्हायचा
तरीही येथे जमाखर्च जन्म मृत्यूचा

-Sujata Bapat

View More   Marathi Hiku | Marathi Stories