Gujarati Whatsapp-Status by Hitesh Shiroya : 111576198

ઘડિયાળ ના કાંટા જેવો જ આપણો સંબંધ છે.
ક્યારેક મળી શકીએ ક્યારેક નહીં
પણ હા
હંમેશા એકબીજા સાથે જોડાયેલા રહીએ...

read more

View More   Gujarati Whatsapp-Status | Gujarati Stories