Gujarati Quotes by Nilesh Udeshi : 111573424

આદિમાનવ જેવી જીંદગી થઈ ગઇ છે...

સ્કૂલ નહીં
ઓફિસ નહીં
કામ નહીં
ફક્ત ખાવાનું
અને ગુફામાં રહેવાનું...

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories