Marathi Good Night by Ajay Shelke : 111572825

नात्याला बंध नसावे ना नात्यात बंधने. नात्यात असावं ते फक्त आणि फक्त एकमेकांसाठीच निथळ स्वच्छ पाण्याप्रमाणे प्रेम

read more

View More   Marathi Good Night | Marathi Stories