Gujarati Thought by esha shah : 111572076

કાશ રાત માં દેખેલ દરેક દ્રશ્ય હકીકત બની જાય તો પછી પુછવું જ શું?

#દ્રશ્ય

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories