Gujarati Shayri by Tusharkumar : 111571979

પ્રસ્વેદમાં પૈસાની ચમક શોધે છે
હર ચીજમાં એક લાભની તક શોધે છે;
આ દુષ્ટ જમાનાનું રુદન શું કરીએ?
આંસુમાં ગરીબોન

read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories